Ingolf Wunder
Ingolf Wunder jest laureatem II nagrody na XVI Międzynarodowym Konkursie im.F. Chopina w Warszawie w 2010 roku. Otrzymał dodatkowo Nagrodę Publiczności i Nagrody Specjalne za najlepsze wykonanie koncertu i poloneza-fantazji.

Pierwsze lekcje muzyki pobierał już w wieku 4 lat, a pierwszy występ muzyczny na skrzypcach odnotował w wieku 8 lat.

Mimo, że osiągnął dość wysoki poziom gry na skrzypcach, kiedy miał 14 lat, za namową swojego nauczyciela, zamienił je na fortepian. Zadebiutował w tym samym roku w sali Schuberta w wiedeńskim Konzerthausie. Ewidentny sukces tego debiutu spowodował, że fortepian zastąpił skrzypce już na stałe. Warto wspomnieć, że debiut paryski Ingolfa Wundera miał miejsce w Theatre des Champs-Elysees z Orchestre National de Montpellier pod batutą Jerzego Semkowa kiedy pianista miał dopiero 16 lat. Ingolf Wunder ukończył Konserwatorium w Klagenfurcie i Linz a następnie studiował w Akademii Muzycznej w Wiedniu.

Pozostaje w ciagłym kontakcie ze swym nauczycielem i mentorem Adamem Harasiewiczem. Z pewnością pierwsze wrażenie jakie można odnieść słuchając jego gry, to kontemplacja i wstrzemięźliwość, z jakimi używa swojej wspaniałej techniki oraz zdolność budowania utworu jako „pejzażu rozpościerającego się przed słuchaczem". Znakomita pamięć i ciekawość muzyczna czyni go unikalnym wykonawcą, który koncentruje uwagę słuchaczy na swych interpretacjach, nawet jeśli dotyczą utworów nieznanych i trudnych w odbiorze. Jedną z jego najbardziej interesujących cech jest zdolność wyeksponowania niuansów muzycznych z jednoczesnym przeobrażeniem ich w ujednoliconą całość.

Sukces na Konkursie Chopinowskim otworzył przed pianistą drzwi do wszystkich najważniejszych sal koncertowych: Filharmonia w Petersburgu, Filharmonia Narodowa, wiedeński Musikverein i Konzerthaus, Tonhalle w Zurichu, berliński Konzerthaus, Laieszhalle w Hamburgu, główne sale Włoch, Skandynawii i Japonii. To właśnie z nim jako pierwszym laureatem konkursu renomowana wytwórnia płytowa Deutsche Grammophon podpisała ekskluzywną umowę na nagrania płytowe. Ukazała się już płyta z utworami Chopina i nagranie solowe "300 lat muzyki". Trzeci jego nagrany krążek z koncertami Chopina i Czajkowskiego z udziałem Filharmonii Petersburskiej pd. Vladimira Ashkenazy'ego ukaże się w 2013 roku.

W grudniu 2012 roku artysta zadebiutował również jako dyrygent prowadząc Orkiestrę Akademii Muzycznej w Krakowie na nadzwyczajnym koncercie w Filharmonii Krakowskiej na zakończenie swojego stażu dyrygenckiego pod kierunkiem prof. Pawła Przytockiego.

www.ingolfwunder.at