Recitale chopinowskie "Fryderyk jest wśród nas" dofinansowane przez NCK w ramach programu "Kultura w sieci"

Joanna Goranko
14.06.2020
https://www.youtube.com/watch?v=SYnLA0hI60A

Jakub Kuszlik
20.06.2020
https://www.youtube.com/watch?v=ceFa1SnR8z8

Szymon Drabiński
27.06.2020
https://www.youtube.com/watch?v=-g1EV98L1mE

Kamil Pacholec
5.07.2020
https://www.youtube.com/watch?v=w405_amsFLo

Andrzej Wierciński
5.07.2020
https://www.youtube.com/watch?v=hwOpgVuEZBU&t=2132s

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS pd. Anny Duczmal-Mróz
23.06.2020, g. 19.00 - koncert online w warszawskim Palladium