Mischa Maisky
Mischa Maisky urodził się w 1948 roku w Rydze. Początkowo uczył się w tamtejszym konserwatorium, a następnie w Leningradzie, gdzie w wieku 17 lat wygrał krajowy konkurs młodych wiolonczelistów. Rok później, w 1966 roku, został zwycięzcą Międzynarodowego Konkursu im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie i podjął studia pod kierunkiem Mścisława Rostropowicza. W tym samym czasie Mischa Maisky rozpoczął aktywne życie koncertowe na terenie byłego Związku Radzieckiego. Po represjach i spędzeniu w radzieckim więzieniu półtora roku, w 1972 roku artysta wyemigrował do Izraela, gdzie jego siostra osiedliła się już wiele lat wcześniej. W następnym - 1973 roku zwyciężył w Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Gaspara Cassado we Florencji, a później, w tym samym roku zadebiutował w Carnegie Hall z Orkiestrą Symfoniczną z Pittsburga pd. Williama Steiberga. Po tym nowojorskim koncercie jego wielbiciel pragnący zachować anonimowość podarował Maisky'emu wiolonczelę Montagnana z XVIII w., na której artysta gra do dzisiaj. W roku 1979 Mischa Maisky przez wiele miesięcy studiował u Gregora Piatigorsky'ego stając się w ten sposób ostatnim studentem wielkiego mistrza i jedynym wiolonczelistą, który uczył się zarówno u Piatigorsky'ego i Rostropowicza.

Od 1975 roku Maisky koncertuje na wszystkich kontynentach. Wyjątkowe umiłowanie muzyki kameralnej zawiodło go na Festiwal Gidona Kremera do Lockenhaus, gdzie bywa stałym gościem, często występując także z Marthą Argerich.

W 1995 roku, po 23 latach nieobecności, powrócił do Moskwy, aby wystąpić (i dokonać nagrania dla Deutsche Grammophon) na koncercie poświęconym muzyce Prokofiewa i Miaskowskiego (Rosyjską Orkiestrą Narodową dyrygował Michaił Pletniow). W Polsce wystąpił po raz pierwszy w 1993 roku biorąc udział w koncercie z okazji 25-lecia Orkiestry Kameralnej Amadeus.

Mischa Maisky od wielu lat jest wyłącznym artystą Deutsche Grammophon, dla której nagrał już kilkanaście płyt.

www.mischamaisky.com