Charles Richar-Hamelin

Charles Richar-Hamelin jest laureatem II nagrody na XVII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 2015 roku oraz nagrody Krystiana Zimermana za najlepsze wykonanie sonaty.Urodził się 17 lipca 1989 r. w Lanaudiere (Quebec). Kształcił się pod kierunkiem Paula Surdulescu, Sary Laimon, Borisa Bermana i Andre Laplante’a. W 2011 r. zdobył dyplom licencjacki na Uniwersytecie McGill, a w roku 2013 magisterium w Yale School of Music. Był stypendystą obydwu tych uczelni. Laureat II nagrody Międzynarodowego Konkursu w Montrealu (2014) oraz III miejsca i nagrody specjalnej za najlepsze wykonanie sonaty Ludwika van Beethovena w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Seulu (2014). W 2015 r. otrzymał prestiżową „Career Development Award” przyznawaną przez Women’s Musical Club z Toronto. Koncertował z orkiestrami symfonicznymi Montrealu i Toronto, Koreańską Orkiestrą Symfoniczną, I Musici de Montreal. Uczestniczy w kanadyjskich festiwalach (Lanaudiere, Orford, Ottawa Chamberfest, Montreal Chamber Music i Domaine Forget). Jest członkiem uznanego Trio Hochelaga. Ostatnio nakładem wytwórni Analekta wydany został jego debiutancki album z późnymi utworami Fryderyka Chopina.